2BB0CACB-A007-436D-92D5-0E4EABFE8A71
Les mans s'han separat de terra

L’acceleració del nostre entorn ens empenta a una carrera per la competitivitat sense pensar en les conseqüències: a més evolució i tecnologia més ens allunyem de les professions artesanals que atorgaven identitat als nostres pobles. El món urbà ha separat les seues mans de la terra i el rural fa camí de la verdadera essència.

Volem parar i pensar de manera lògica abans de perdre la nostra identitat per sempre.

Volem tornar a l’origen, però sabem com fer-ho?

A través dels valors del cooperativisme, la sostenibilitat i el respecte a tots els racons reduirem els quilòmetres entre les poblacions rurals i les ciutats.

Som el que mengem i no mengem més que el nostre territori, on totes vivim: el paisatge que ens envolta, que cuidem i que la nostra gent treballa.

Volem viure als nostres pobles, en un entorn rural digne, amb espai per a la qualitat i perspectiva per garantir un futur respectuós.

El nostre entorn és viu i gastronòmic, de qualitat i d’experiències que preserven la cultura i els valors.

· Som projectes gastro·agraris de proximitat (Castelló) que comparteixen un compromís i bones pràctiques.Caminem cap a un ideal on la terra siga fèrtil i plena de vida.

· Som informació per contribuir a un coneixement real.

· Som el que mengem i no mengem més que el nostre territori, on totes vivim: el paisatge que ens envolta, que cuidem i que la nostra gent treballa.

· Som el coneixement dels nostres majors que ens ajuda a preservar el seny, les pràctiques lògiques i el nostre origen.

· Som de mans de terra com a ferramenta de l’optimisme, on les celebracions siguen de proximitat i on el preu siga el just.

Volem lluir de productes, de terra i de projectes ben orgulloses. Crear una xarxa de germanor i suport; on les mans siguen fermenta de l’optimisme, on les celebracions siguen de proximitat i on el preu siga el just.

Terrenae és un espai per a nosaltres, rural, per comunicar ruralitat i amb una òptica conscient. Un espai per a persones que són conscients o que volen ser-ho.

Volem experimentar, viure, ser.
Territori

Creiem en un model que pose la vida al centre: la terra, la gent i la cultura. Generem accions i una forma diferent de consum: Ens ajudes?