La ruralitat s’ha escapat dels pobles per colar-se en tots els discursos actuals. De fet, el projecte des d’on llancem aquesta secció basa la seua essència en aquest concepte. Terrenae significa terrenal (que pertany o relatiu a la terra), però no parlem sols de la part de matèria, incorporem la consciència cultural que s’ha generat en tants anys d’experiència, parlem de consciència rural.

I, per què després de tants anys lluitant per la globalització, la urbanització i la internacionalització ens tornem locals I concretament rurals? De sobte, tot el que és rural cobra un valor afegit i inunda els mitjans de comunicació: no sabem encara si per necessitat de fugir de la ciutat, per omplir una nova línia de consum o precisament per l’instint de viure prop de la naturalesa i connectar-se. Tot i que el camí estiga un poc més clar, la línea segueix sent difusa./p>

Argelita ha recuperat l’activitat de l’escola després de 47 anys d’inactivitat. Els alumnes de primària d’aquest poble de l’Alt Millars han trobat accés a aquest servei sense necessitar desplaçament a diferència d’altres generacions. Segons l’alcalde Aitor Balfagó l’èxit resideix en subvencionar el lloguer als empadronats perquè mantinguen la seua residència. Aquest és un dels tants exemples de despoblació que hi ha a l’interior de Castelló. La Serra d’Engarceran buscava una família per portar el bar a canvi amb una retribució de 300 euros. Habitualment es pagaria lloguer, però “el bar dona vida al poble i moltes persones amb segona residència ja no hi vindrien si no està Obert” diu l’alcalde. Els pobles necessiten famílies i restaurants creadores d’activitat i comunitat. Fixen població, no es pot entendre una vida rural sense el sistema agroalimentari (agricultura + restauració).

Buscàvem l’evolució i el urbà ha cobert els pobles. Les fàbriques han traslladat les mans de camp a màquines I les dones abandonen el niu per trobar una oportunitat a la ciutat i al sector serveis.
El que és rural és relatiu a l’àmbit geogràfic, però és igual d’important destacar la mentalitat: els valors, el comportament de la vida rural. L’abandonament de la terra ens porta a un desarrelament de l’origen de l’aliment I dels coneixements de la terra. Parlem d’una pèrdua de valors que ens allunya del paper que tenim com a societat rural cap al nostre entorn.

| L’abandonament de la terra ens porta a un desarrelament de l’origen de l’aliment I dels coneixements de la terra. Parlem d’una pèrdua de valors que ens allunya del paper que tenim com a societat rural cap al nostre entorn.
És que té sentit un poble sense activitat agrària? |

La repoblació que trobem actualment tindria sentit des de una òptica conjunta amb la consciència rural més enllà del pla productiu, també del reproductiu que tant ha treballat la dona al llarg dels anys. Tasques hortícoles de manteniment d’hort, de preservar llavors, utilitzar i aprofitar els fruits mitjançant la cuina I fixar la població; crear Comunitat amb els àpats i sobretot, com a transmissores de tots aquests coneixements.

Aquesta secció és rural i visibilitza projectes amb els valors que mai s’havien d’abandonar, volem connectar coneixement a través de les persones i transmetre el saber fer lògic i ètic. T’apuntes a llegir-nos?